DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 97 vure te sluyten, ijdere bak of kist Cirka 414 voet hoog. moete maken 16 stuks vaste sandbakken en 6% voet lang, dese sonder agter- d° hout als van de haverkiste bove Al 14. Den aanneemer zal 32 bakken of haverkisten ijder met twee middelschotten moete maaken leveren en stellen, alle met agter be- schotte en boomen van 5/<i ds vure houdt met Clampen en vallen, alle behoorlijk te hangen en 6% voet lang, 20 dm breet, en Ook zal den aanneemer i. ijder 19 dm hoog 20 dm breet beschotte of bodem, dog van staat gespecificeert. Al 13. Den aanneemer sal de stallinge moete maken volgens de tekening letter F, alle de lantierpalen niet minder als 2% a 3 voet in de grond, in dese te maken de gaten voor de touwen en in ider Paal 2 gedraaijde esse pennen, alle dese lantierpalen swaar 6 a 8 dm bovelegger d° greene 5 a 8 dm alles met penne en gaten in den andere gewerkt; De steijlen, Corbeelen, en borstboom van de crebben d° greene 6 a 8 dm de blokkeelen door de middel muer doorgaande van een stuk en aan de stijle opgeslooten, alles met de verijste Quellatte of klosse, de bodem in de Crebben van 2 ds greene eene breeten, binne planke van de Crebben d° 114 ds gr lantier- boome eijke 4 a 4 dm, de onder ruijfboom greene 4 a 6 dm bove legger d° 4 a 5 dm hangereelen 4 a 4 dm bove ijder dam der Crebbe een hangereel; alle de ruijflatte 1% X 114 niet weijder als 7/s d. tusschen beide, alle met de verijste schuijven en aanhoren, de stroo- bokken en kleppen van 1 ds greene de kleppen met ds klampen, de schaale of klauplanken voor de stroojingen van 2 ds sommer of wageschotplanken, op d° eeke leggers 4 a 4 dm met 40 ponde vast gespijkert, ijder schaal 25 dm lang, en niet minder als 15 dm breet: voor 8 peerden sal den aannemer de muren moete beschieten ter hoogte van 6 voeten met 134 ds greene op stijle van d° greene 4 a 4 ds met swalustaarten in de muren gemetselt; voor 16 peerden sal den aanneemer twee ds leggende beschotte moete leveren en maken met sponge in de buite lantierpaale ider ter hoogte van 6 voeten, alle met 2 Clampen van greene 1% ds, 114 voet in de grondt en voorder wel vast gespeikert, en verbonden. Al 15. Noch sal den aannemer moete maken en leveren 160 kapstokken van greene 1% ds of ribbe 3 a 4 ds ijder met 3 gedraaijde essepenne 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 118