DE FREDERIKSKAZERNE TE ’S-GRAVENHAGE 99 Al 21. Al 22. Al 20. Den aanneemer zal alle kosijnen, ramen, vengsters, en deuren in gereetheid moete maken, ten ijnde deselve alvorens geolied en ge grond kunne worden, En geen klampe of geploegde naden Henge- lessen, pennen of gaaten op of in malkandere moge maken sonder alvoorens te verwen, En de binte tijdig bij het werk op dat de metselaar niet behoeft te wagten; De Grondslag voor den 10 july in volkome ordere; Het Geheele werk overkapt en onder het span voor den 30e November, en als dan zal den Aanneemer alle de zolderdeele geschaaft moete hebben, en voor of op den 15e December, alle de buite rame vengsters en deure in de kosijne gepast gesteldt en gehangen, En ijndelijk Het geheele werk volkoome moete opleveren voor of op den 15 Maart 1770, alles en ider bisonder op de boeten van 25 guldens en boven dien nog 6 gids te verbeuren ieder dag die den aanneemer daar langer aan sal koome te werken welke alles prompt van Zijne be- donge penningen zal gekort werden. De Betaaling zal geschieden zes weken nadat het Geheele werk volkoome zal opgeleverdt, opgenoome, en voer goedgekeurt wesen dat wesen zal p° mey 1770, mids dat den aanneemer in allen deelen aan de Bestekken en Tekeningen voldoet, ten volkoomen genoege van de Heeren Besteeders. Van al het voerz. werk is op bovenstaande Conditiën En nevens gaande Tekeningen aanneemer Gebleeven Pieter Heijnsius Meester- De Heeren Besteeders behouden aan sig de vreijheid omme de binneblinden der kosijnen (Al 4 beschreven) te laaten maken of niet, of wel zoo veel blinden als hun sal welgevallen, mids voor ijder kosijn blinden boven de bedonge penningen te betaalen 6 glds, Ins gelijken behouden de Heere Besteeders aan sig de vreijheid omme de schaalen of Claauplanken te laaten maaken, geheel of ten deele, of geheel weg te laaten, dus sal den aanneemer zoo veel schaalen klaauwplanken met liggers en aanhooren moete leveren en leggen als hem aanneemer zal geordoneert werden, En alsdan voer ijder paart Claauwplanken genieten eene zomma van 4 guldens, Dus zal de somma der inschreiving gerekent werden zonder binne blinden en zonder Claauplanken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 120