DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 100 A. T. VAN STÖCKEN. 640.—.— 375.—.— 31.10.— 17374.10.— BIJLAGE 3. 42.—.— 40.—.— 96.—.— Voor een Voor een een solder vleugel met (Hiervan 29 Meij 1770 fiat betaaling volgens ordre van Zijne Hoogheid af gegeven en het bedrag ontvangen behoudens 1000. welke bleven staan tot 1 Meij 1771.) Timmerman en Schreijnwerker in 's Hage en dat voer Een Somma van Sestien duijsent, een hondert en vijftig guldens, 16150. 'sHage den 21 Mey 1769. C. A. VON WÜLCKNITZ. PIETER HEIJNSIUS als aanneemer van boven staande Werk. (De inschrijving was gedateerd op 8 Meij 1769.) De declaratie omvatte, behalve „de geacordeerde Penningen van - 16150.—.— het groote Bestek” f „Nog volgens Al 21 voor het leggen der Schaale of Claauw planken Volgens acordt voor de breggens, leune en Hekke c Wegens loose bregge; bleijvende aan mij het Hout na het Gebruijk Voor het af schiete van regelwerk en latte Brits, 2 tafels en bank beschoeing heijnsel tot de Mient BESTEK EN CONDITIËN waar na, op Ordre van Zijne Door- lugtige Hoogheidt, Den Heere Prinse van Orange en Nassauw 6c 6c 6c Den Heer Siegers heeft aanbesteed, Dit navolgend, Lootgieters, en Dekkerswerk, te maaken, Leeveren, en Stellen, aan de nieuw te maake Stallinge, tot Dienst van de Compagnie Garde du Corps van Hoogstgem.6 Zijne Doorl. Hoogheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 121