DE FREDERIKSKAZERNE TE S-GRAVENHAGE 102 BIJLAGE 4. 605 voet-Beslag Op alle bovenstaende Conditiën is aenneemer Jan Willemse Rotteveel. en kapstokke van Art. 6. Al dit voorsz. werk zal den aenneemer moete maaken en de Leverantien als bove goed en meesterlijk na genoege van den Heere Besteder. 84 swaare eijsere punt Dooken, cirka 84 pont 44 swaare schoot ankers tot De Steijle en trap Binte van steijf Duijmseijser ider anker swaar cirka 13 pont, 150 Dito ankers met korte schooten en lange veere van steijf Duijmseijser ider anker swaar cirka 12 pont 160 koppel eijsers met swaluw staarten ider swaar cirka 6 pont alle met De Nodige Gaaten en Daartoe te Leeveren 3000 taaije Dubbelde Anker nagels 260 Nok eijsers met Geklonke veere van Duijms eijser tot Deese 2100 taaije 3 ponde van Dubbelde plaate met taaije 3 ponde op de borst Boom te speijkeren, in aan te maaken 148 stroppe met schalme en essen en taaije Dubbelde anker Nagels aan De Laatier Boome te maaken. 444 voet Beslag van Dubbelde plaate met taaije 3 ponde te Maaken en op 148 Laatier Boome op te speijkeren, 160 paar Gemaakte hengelessen voor De valle Bove op Gespeijk- kert ijdere staart lang 14 duijm In Zijn Geheel 28 Duijm met klink Boute en taaije Dubbelde Anker nagels, 160 eijsere wervels met spikker Bouten voor De Valle, 504 taaije Ringe en kramme De Ringe 3 Duijm en De kramme 4 Duijm lang 500 taaije eijsere Houvasten tot De Ruijf Boom 6 Tot 8 Duijm lang NOTIESI van alle Het Nodige eijserwerk Gespesievieseert in Dit Bestek tot het opbouwe van De Groote Stalling Dewelke Gebout werd tot Diens van de Compagnie Garde Du Corps,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 123