DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 103 BIJLAGE 5. x) Zie metsel-bestek, artikel 5: „boesemvaart of watering". 20 paar swaare Kruk Hengelessen tot de Hoijluijken in de Solders No 30. 48 paar Dito tot de haverkisten en sandbakken N° 16 Bij ieder paar 2 klinkbouten met taije spijkers. NOTIETIE van alle het Noodige Eyser Kramers Werk tot de Groote Stallinge, welke gebouwt werd, ten dienste van het Esqua dron Gardes du Corps. Op Voorzeijde Conditie is aanneemer gebleeven 'sHage den 28te Julij 1769 LEENDERT VAN DEN BRANDT. (Mr Smit en Sloottemaker) Al dit voorstaande werk te maaken van Goed Taaij eijser in zijn zoord Beenevens alle taaije spikkers en Klinkbouten alles te wegen met het Grof eijser werk, en in staat te Geeven. voer de hondert pondt seventien guide (inschrijving) 10 paar Bogt Hengelessen met Duijme Lang 27 Duijm 20 paar Dito lang 24 Duijm Nog 20 paar Dito Lang-30 Duijm Alle met de verijste klink Bouten en Dubbelde Taaije anker Nagels. 30 Wint Haaken van 2 voet lang Met 90 kramme, 70 Ringen met 70 kramme Tot De Dak en Hooijsolder Kosijne. 8 eijsere pompwerke al wat sigbaar is Glad Geveijlt De uijtloop- eijser(s) en eijsere Bugels om de emmers aan te Hangen. 16 Dorpeleijsers voor De Stellinge van de pompbakke vast te Maaken, 10 Roosters voor 8 kolksteene met 4 Dooken waarvan 2 Roosters zijn voor De Buijte Rioole aan de vaard 1). Met de Noodige ankers Die Daartoe verijsse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 124