DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 104 BIJLAGE 6. Orange JUDOCUS VAN WEENEN. (voor 265.tevens volgens „Moedelle”) (Met bijleveringen 687.18!) een gladde ge- van 1% D Al 1. Den aanneemer sal moete klaar maken leveren en helpe stellen 40 blaauwe hart steene neuten swaar 7 a 9 dm ijder lang 12 dm aan drie zeijden schoon gewerkt sonder spong of lijst. BESTEK EN NOTITIE van Enig Steenhouwerswerk te maken te leveren en helpe stellen, aan de Groote en Nieuw te make Stal lingen, tot Dienst van de Compagni Garde du Corps van Zijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prinse van Orange en Nassouw Van het boovenstaande werk is aanneemer gebleeven 's Haegen Den 2 Zeptemb. 1769. 10 paar Extra boght-knieren N° 8 mt dubbelde leeden boght. 10 Insteekende dubbelde Kaamer Slooten 4 D. met 2 schooten dag en naght, ieder met een sleutel die malkanderen ope doen, bij ieder slot een paar ovalle olijve deurknoppe en op Sijn maad een sluijtplaat. 18 Inlaatende dag staldeur slooten 6 D. met een sleutel gad, bij ieder een sleutel die malkanderen op doen bij ieder vier schroe ven en sluijtplaat. 40 swaare opspijkerende grundels op plaaten 1. 7% d. met Reep bij ieder 2 klink bouten en taije spijkers 60 swaare gemeene grendels bij ieder 2 oogen 148 Latierboom touwen aan de ende bewoelt en knop Lang 7 voed; 184 Swaare koopere Katrollen V 3 D. tot ieder veijlde pin 1 6 Duijm. 184 Enden Swaar schuijffraam touw aan het een ent met een oog gesplist en bewoeldt 184 Gladde duijmen 4 opspijkerende schuyve.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 125