DE FREDERIKSKAZERNE TE ’S-GRAVENHAGE 105 breet, ijder ’s H a g e den 19en Meij 1769. BIJLAGE 7. (De inschrijving dd. 19 Meij 1769 was gericht aan „Den heer Bregardier Siegers”). ANTONI WAPPEROM Steenhouer op den houtweg in 's Hage 4e Alsmeede 8 Colksteene 4 dm dik, 12 dm lang en bisouder hol gehakt naar de goote agter de peerden. 3e Nog sal den aanneemer moete leveren 8 stuks swaare holle Pomp Gootsteenen buite kant lang en breet 22 dm hoog 12 duijm, aan drie zeijde schoon gewerkt met een ronden hoek. 5. Den aanneemer sal tot alle de roosters en dooke de gaate in de Colksteene en gootsteene en neute moete hakken en alles volkoome na de maate en mallen op het werk moete leveren, helpe stelle vast en bijhakken of acordeeren, naar den ijsch van Goedt werk en tot volkoome genoegen van de Heeren Besteeders of Haer Edl. Gelasten. A. 2. Ook sal den aanneemer moete leveren 44 sts steene neuten onder de deurkozijnenstijlen, ijder neut swaar 5 a 7 dm met sponge en Craal aan drie zeijde schoongewerkt ijder 10 dm hoog. Op voorseide Conditie is aenneemer gebleven Voor de Somma: Een hondert en sestig Gulden. MEMORIE OF BESTEK van 't verwen van de Stallinge Ten Dienste Het Corps van Zijn Doorlugtige Hooghyed den Heere Prinse van Orange en Nassauw erfstadhouder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 126