DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 107 BIJLAGE 8. 1% stuyver per ruit) Totaal 215.17.4 BIJLAGE 9. VERDERE WERKZAAMHEDEN EN LEVERINGEN. 1680 Ruijten tot de 42 schuijfkozijnen. 320 Ruijten tot de 16 kleene buijte puijje. 56 Ruijten tot de 2 groote middelpuijje. 120 Ruijten tot alle de Hooy van „planne 210.17.8 5.— Den aanneemer zal voorz. ruijte moete in sette, vlak tegen en in de sponge, vast genagelt, en van binne en buijte met goede stopverf aangesmeerdt. Alle de Ruijten die tot Meij 1770 koome te breeken, sal den aanneemer tot di tijdt voor de selve preijs moete insette en stoppen op Voorseijde Conditie is aenneemer gebleven. 'sHage (get.) P. DE MONIJE. den 24e Julij 1769. (de inschrijving was De rekening beliep 2410 ruijten en voorts nog 57 ruijten gestopt ong. en dakkosijnen. NOTITIE van dus te sam: 2176 Ruijten alle van vlak wit Nassou’s glas; vierkant vlak gesneede ijdere ruijt 10% dm hoog, en 8 dm breet. alle Het Nodige Glaswerk nodig tot de Groote Stallinge de welke Gebout werdt Tot Dienst van de Compagni Garde du Corps. Ophooging van het terrein met „hoog sandt”. Maken van „planne en Bestek” door Jacobus Amiabel, Meester Timmerman (volgens rekening ad 38dd. 12 Meij 1769 aan de Heer Luijtenant-Quartiermeester (Bregadier) R. Dr de Sieghers).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 128