DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 108 BIJLAGE 10. Bestekken. (zie uittreksel Bijlage 11). Een groote Rooije Copere lantaring boven de deur in het rondeel van agt ligten, met ornament daarop, en waarin gezet 8 groote witte Italyaanse Ruijte (langtaaring blaaw geverfd de ornamenten geel). en Manege om het wiel. aan de Stallinge, Een horlogie, Lopende Agt dage en slaande de uure en half uur 450) in Maart 1772. (hiervoor was in Jan. 1772 een klokke- camertje in 't „Front de Spiets” gemaakt) (wijserplaat zward ge verfd, wijser en syfers vergult met antinoni gout). Opmaeken van de sloot voor om het gebouw Een eyke wageschotskist 26.15.(geltkist). 320 leeren riemen „aen de Landtierbaalen”. matrassen, matraspeuluwen, groene deekens, enz. 15 mistwaagens met spil en bout en 1 hoppel 35 beesemsteelen. 35 mistvorcke-steelen. 15 schopsteelen. 15 hooijvorcken steelen. 29 dosijn stalbeesems. Meubels in de Camer van de S. Brigadiers. 30 stal Emmers. 30 tonneties, tot 't Voetsmeer der Paarden. 30 Quasten. 1) Timmerwerk(voor Manege en Hoefsmederij afz.)tezamen ƒ7500. gunning 20 Juny 1770 aan Coenr. v. Valkenburg Mr Timm. en Schrijnw. II. BESTEKKEN, REEKENINGEN EN QUITANTIEN behooren- de tot den Bouw van de Manege en Smeederij, van No 26 tot 41 inch alsmede de CoopCedule van de grond. Nog werd een Nieuwe sloot gemaakt tusschen de Stal van het Escadron Gardes du Corps.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 129