DE KLOOSTERKERK MET HET ST. VINCEN- TIUS- OF DOMINICANERKLOOSTER, GESCHETST NAAR DEN VERMOEDELIJKEN TOESTAND IN DE JAREN 1550-1560 Mijn studies in het Haagsche Gemeente-archief zoowel van de daar aanwezige transportregisters als van de oude afbeeldingen, ook van die in het Gemeente-Museum en van het beschikbare topografische materiaal, leverden mij zooal niet vele, dan toch voldoende gegevens over Kloosterkerk en aangrenzend Dominicanerklooster, om bijgaande teekening, als ongeveer juiste wedergave van den toestand in de jaren 1550 1560 samen te stellen. Een kleine toelichting, hoe ik met behulp van dit bron nenmateriaal den wederopbouw volvoerde, laat ik hier volgen. Men weet, dat de Kloosterkerk eertijds was de kapel van een aanzienlijk klooster den H. Vincentius Ferrerius, Dominicaner monnik gewijd. Dit klooster werd in de laatste jaren der 14e eeuw door Margaretha van Kleef, de gemalin van Hertog Albrecht van Beyeren, ge sticht, die het ook later rijk begiftigde. Aan den schuts patroon werd de naam St. Vincentsklooster ontleend, naar de orde der Dominicanen of Predikheeren sprak men van de Praedicaren. In de jaren 15401560 heeft het klooster waarschijn- DOOR A. TER MEER DERVAL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 13