DE FREDERIKSKAZERNE TE ’S-GRAVENHAGE 109 2) 3) 4) 5) voor hoefstallen) 6 Julij 1770 6) 7) Sme- 4 st. Somma 421 (st) 7—12 11—15 2— 6 20— 8 smederij 7 kasijnen (idem). een ronde raam boven de Groote inreydeur en alle ruijten in de dackvensters daar die Aerde- en Eijserwerk. Manege. 9 Julij 1770 aan (zie uittreksel Bijlage 12). Lootgieters en Deckerswerk (pannen met goede vette kalk van binnen aangestreken) Manege (tariefbestek) J. W. Rotteveel, Mr Pompmaker en Leijdekker. Jan Willem Marcus Meester Slootemaeker. Metselwerk (idem, tezamen 8475.alsvoren aan L. Elfring en P. Rosendael. voor Het in Die Stal (herstellingen) 10212) Afrekening van alles 25 febr. 1771. Steenhouwerij voor de Nieuwe Manege (7 Julij 1770 226.aan Fred. Vinju „Mr Steenhouder"). Verwerswerk (Manege, Smederij en voor 226 aan Jacob v. Brakel. Glasemakerswerk (tot de ligten in de nieuwe Manege en derij) 13 July 1770 aan Willem Hendrik Nutby voor 1% st. de Ruijt. in manege: 11 kasijnen a 54 Ruijten (ijder ruijt hoog 11 en breet 8J4 duijm). in hoefstallen en alsmede de ruijten in volgens de teekening sullen werden geordonneert. Voorts nog rekeningen van: Steven Rollé Sept. 1771 voor: een (Manege-) kamer met pampier behange op liende geplackt liende 47 elle a 5 st voor steysel en speykers voor 102 elle engels meubelpampier a (beugels, bouten, koppelijzers en krammen: 7881 pond a 12 7 st. 8 p. die 100 pond, van Duyts Eijser van het merk/NH). Dezelfde smid maakte ook het „ijserwerk voor Die nieuwe geboude Smeederij en Travaille 31638) en Hautte Heck op Die brugge, voor Die lanteern en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 130