DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 110 Som 20- BIJLAGE 11. TIMMERWERK. Uit Bestek Nieuwe Manege’. (Technische gegevens ,enz.). 16- 4- Art. 4. Dubbeld deurkozijn hoog 9 voeten, breet 4% Voet bin nenkanten, de stijlen greine 6 a 8 dm de bovendreppel d° 7 a 9 dm. buiten gewerkt, als de breete der stijlen; deese te stoppen met 1% dms greine deuren, met dubbelde spiegelklampen, van 1 dms Eike wagenschot, de smalste 8 dm breet, de boven Raemen van Art. 1. Het geheele gebouw zal groot zijn, volgens nevensgaande Plans en Tekeningen 100 Voeten lang, en 50 Voeten breet, binnen werk, behalven het uitstek, alles Rhijnlandse voetmaat gerekent. 6 Dec. 1771. Keller en van Olst, Mr Behangers voor levering van 6 rote Cabriolet Stoelen met kruyse a 9 gl t stuk 5400. Art. 3. (Als fond-sleuven tot 12 dm beneden het Laegste somer- water met een doceering van een voet op de voet, door den Met- zelaars zijn gegraeven op den bodem ter breete van 6 voet) Gront- slag beheyen met Else paelen, om ieder 3 voet (midden op midden) 3 else paelen 8 a 9 dm dik, ter lengte van 8 a 9 voeten of tot de vaste harde grond, met de loophey van 300 pond, door 10 man getrokken. In den omtrek der Manege op ieder 3 paelen te werken een kespe van greine of dennen Ribbe 5 a 7 dm ieder 4 voet lang, onder ieder contrefort 2 kespen 5 voet lang, tot den omtrek van het uitstek en trapgat muuren, ieder kespe 3 voet lang 1% dm tot de paelen uitkippen, en met taaye 6 dmn vastspijkeren. Alle de kespen van den Omtrek der Manege met denneplaeten beleggen, 3 a 15 dm drie plaeten breet, onder de contreforten 4 plaeten breet, den omtrek van 't uitstek en trapgat 2 dito plaeten breet; geen korter plaeten als van 25 voet lang Judookus van Weenen, 14 Nov. 1771 geleevert: 1 Gepollyste vuurhaart 1 Engelsche asschop dito tang

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 131