DE FREDERIKSKAZERNE TE ’S-GRAVENHAGE 111 Ari. 5. (12 kozijnen met naar beneden schuivend boven- en naar boven schuivend benedenraam). Art. 6. 2 deurkozijnen in het uitstek alle de Puijdeuren en schuijfkosijnen, in Artykel 4, 5 en 6 gemeld, te maeken met behoorlijke pennen en Gaeten, spongen voor Raemen 6 blinden, en kraellijsten. De dreppels met ooren 6 dm lang buiten schuyn gewerkteen Lateijhout 7 a 9 dm op zijn kant, ieder Einde een Voet langer als de buytenkant der kosijnen; deese alle benevens de kozijnen met den Metselaar te stellen, zwiepen, ankeren en koppelen aen vaste paelen in de grond gewerkt, de swiepen niet te loozen, voor dat het geheele werk gesloten gedekt en zolders geleyd zijn. Art. 7. Muurstylen van greyne 4 a 5 dms, 60 stuks 5 voet van den anderen te stellen en na dat het werk gesloten isbeschie ten met geschaafde 1%, dms vuure balkdeelen met vaste ploegen geploegd, vast gespykert en gelijkgeschaefd, de hoogte te zamen 5/4 voeten boven de grondt der Manege. Art. 8, 8 greyne binten zwaar 14 en 16 dm ieder lang 53 voeten, ieder bint met een twee dms zeeg, nog 2 dito Greine binten 9 a 12 dm mede ieder lang 53 voeten alle vierkant besaegt(waar onder) 18 sleutelhouten 6 a 12 dms ieder lang 6 vt. 18 d° Carbeelen 7 a 9 dm ieder lang 5 vt, 18 d° stylen 7 a 9 dm ieder lang 3 voeten volgens de teekening de korte bintende Roosterbinten alle de Karbeelstylen op de steene neuten gevoegd en gesteld, de binten en roosterwerk geankert en gekoppeld nae behoren. Art. 9. Op elk swaar gebint een geheel Capbint volgens de tekening en aen wedersyden twee halve Capbintende vier hoeken gebonden met hoekbintenals volgt de schuyne Kap- stylen tot de heele, halve binten en gebonde hoeken, met de gebin ten, bovenschoren onderschoren alle van Greyne Ribbe 8 a 10 dm de blokkeelen 7 a 9 dm de regte stylen en Karbeelen onder en de 3 korte middenstylen en Karbeelen boven ieder gebint, van d° 6 a 8 dm., de lange en korte schaakspannen, doorgaande Nok, en Makelaarstylen Karbeelen gebonde hoeken en kielkepers alle d° 2 dms Eiken wagenschot met 1 a I's dms d° kruyswerk, noch tot de groote puij van voren een gelijste impostdreppel 7 a 9 dm twee dubbelde 2 dms greine geklampte spiegeldeuren, 12 vt hoog, tezamen 8% voet breet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 132