112 DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE Art. 14. Art. 15. 16. en trap in het uitstek twee hoogtrap in bordes de treden en bordessen 2 dms eike W* ea dek- (deuren en raemen inpassen, enz. (Al het werk meesterlijk maken, enz (Maeten en mallen voor den metzelaer steenhouwer en en leveren, stijgerhout, gereetschappen, en drinkebieren der arbeyders leveren). Art. smit, opstellen, maeken werktuygen, vrachten, lonen Art. 13. De zolders met vuure 1% dms balkdeelen moeten be leggen als art. 11 van de grootte zolder is gesegt, de vloeren met d° deelen zonder ploegen. Art. 11. Besolderen met vuure 1% dms balkdelen van de zwaere binten en Roosterwerk. Art. 12. Kamertjes idem, met slinger en (wageschot?) de quartierbomen 1% dms d° de binne quartier kuypbomen belijst als vergaringen met Regels, stopstukken en d stukken, voorts met een Leuning en vrong Art. 10. Tien dakkozijnen met de slapers en leggers van greine ribben 4 a 6 dmde wangen en platten aanvullen met geploegde en aan eene zijde geschaefde 5A dms vuure deelende kozijnen te stoppen met 2 dms eike Raamen ieder Groot 16 ruytenof geklamte vensters met een raempje van 4 ruyten in het midden ter keuse van de Heeren Directeuren of Architect. 5 a 7 dm. de Zakplaten van 5 a 7 dm geroostert, de roosterplanken 1% dms vuure alle de plansier en buyte spanplaeten gelijst van d° gr. 4 a 16 dm de Gordingen 4 a 6 dm de nokken 4 a 4 dm alle de spanribben 2 a 3 dm niet wijder als 10 dm van den anderen, de pannelatten 1 a 2 dms d° de spykers door den dekker te leveren, voorsz. kap alwat den dag beschynd schaeven, en alles te maeken met pennen en Gaeten, voorloegen, lippen, nesten, tanden en dub belde hoeklassen de Gordingen met visbekken, en spanribben op den hoek en kielen behoorlyk gekield, en gehaaijtklossen alle behoorlijk vastgespykert en met de beugels en bouten opgekramt en geslootenboeijplanken tot de goten, zak, kielen, en dak vensters van vuuren 1 a 10 dm de Ruijters en dekstukken op de hoekkepers en nokken van 1% a 7 dm Greine Item tot alle de nodige uitwateringen de Keulsche goten van 1% dms vuuren met 1 dms dekstukken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 133