DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 113 voltooiing Art. 21. (Opsigter, enz.) BIJLAGE 12. BESTEK METSELWERK. ENZ. MANEGE. (Hoofdafmetingen gebouw). Art. 1. (Afbakening Art. 2. en afpaling id. fond-sleuven). Fondamenten: den geheelen omtrek van de Manege ses Art. 17. Den aenneemer zal al het hout moeten leveren zonder eenig quaat Spint of doode quasten, het ribbe hout vierkant gezaegd, en het eikenhout en solderdeelen byzonder droog, en geen kloshout hoe ook genaemt mogen gebruyken; ook zal den aenneemer alle de Ordinaire spykers moeten leveren, dog de taaije ankers spykers, en spykerbouten blyven voor rekening van de Smit. Art. 20. (Boete: 10 per dag. Betaling 1 maand na en voorgoed opgenomen weesen v. h. werk). Art. 19. (Wijze van werken en oplevering: in 14 dagen, nadat metselaer met sleuven gereed, de fondeering, binnen 6 weeken den kap te stellen voor 1 Nov. 1770 al het Timmerwerk uitgenomen het verdryven der solderdeelen, alles onder die mits dat hij aanneemer nae het Metselwerk niet zal moeten wagten. Art. 18. Alles nae den Eisch van goed werk, Art. 3. steenen, aan de twe lange zijden, voor twintig Contreforten, agt Steenen, en het geheele Uitstek met de trapgatmuerren vier steen breed, alles behoorlijk in den andere gewerkt, om de drie laagen een halve steen te snijden, de groote Fondamentmuuren tot vierd’halve Steenen, de Contreforten tot sesthalve steenen en vier steenen breed, enz en zoo opwerkende tot de hoogte van vier voeten boven de Fon- deeringplanken(zoodat de begaene grond van het werk zal gerekent worden vijff voeten boven de beddingen der fondering- planken;) alle deeze fondamente van Eyselse bovensteen, ook zal hij 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 134