DE FREDERIKSKAZERNE TE ’S-GRAVENHAGE 114 de Coezijnen p. m. Oplevering 1 Sept. 1770, 11. enz. neuten; zinkputten of kolkgaaten van anderhalve steens gedeeltelijk te overwuiven Art. 9, 10 en Art. 4. (Helpen stellen van en beschotstylen). Art. 5. De Muerren boven de Trasraamen alle van roode Rhijnse of Ryswijksche hartsteen, alles in en aan malkanderen gewerkt en verbonden, boven ider koezijn een behoorlijke streklaag te metselen, één steen hoog en agter deeze streklaagen te metselen boven ieder koezijn een boog, op de Latteyhouten rustende, en in de muragien stekende verbonden, en tusschen de Latteijhouten weder volgemet- selt, zooals nader zal geordonneert worden, alle de buite muerren, benevens de binne muerren, der manege van boven de beschotplan- ken tot de bovekant van de binten schoongewerkt. Aanneemer van hier (dat is een voet beneeden de grond) tot twee voeten boven de grond, moeten werken een trasraam, van harde Rhijnse of Rijsewijkse plavij: en verders deeze muerren ophaaien ter hoogte van vier en twintig voet van den begaane grond van de Manege, tot onder de muurplaat, ter dikte van drie steenen, en de contreforten ter dikte van vijf steenen. Art. 7. In het beneede kamertje, en 't kamertje daar boven, zal den Aannemer in yder een schoorsteenmantel in den hoek moeten metselen met een regte opgaande dubbelde pijp drie voet boven de goot uitstekende, alle de binnenmuerren van het uitstek behoorlijk volgooijen, raapen, en glad overplijstren; en alle de buiten deur- koezijnen moeten rollen, met 2% graauwe mopsteenen, in bastart tras sterk opgeslooten, alle de muragien zal den aannemer moeten metselen als volgt; drie deelen graauwe Naamse kalk, gemengt met drie deelen gezifte Schulpkalk en drie deelen vers scherp zand; de trasraamen met twee deelen graauwe Naamsche kalk, een deel vers gemaale tras, 2 deelen schulpkalk, en 1 deel vers scherp zand. Art. 8. De binnegrond van het Gebouw ruim twee voeten op te hoogen en het trapgat met vlakke klinkert op zijn kant bestraaten., Art. 6. (Stellen van binten en en spuytrijoolen, en verdere rioleering alle yselsche plavijsteenen en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 135