DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 116 den BIJLAGE 15. BIJLAGE 16. VERDERE WERKZAAMHEDEN. 14 Juni 1771 alsvoren door de Wedue F. I. Stoetterheim het grof Eyserwerk voor het voorfront 108.14.8.) gegund aan 13 Juny 1771 voor 75.— aangenomen door en Meester Timmerman Karei van Gulden. 26 Juny 1771 alsvoren door A. Wapperom het steenhouwwerk: de nodige plinten volgens tekening op de plank in t groot bepaalt ter Lengte Cirka van twe en dertig Voeten (Rhynlandsch), het bovenplint dik ses duijm hoog 10 duijm het onderplint dik 7 duijm hoog agtien duijme. 18 July 1771 werd aangenomen van den architect de Swart door Jan Willemse Rotteveel: het decken van het fronton van het middel- front van de stallen der Garde du Corps, met beste Schalkomse leyen couverdack en gemeleert (Rekening f 426.9.2 na aftrek van 101.3.2 voor oud Loot). Voor 840 nam 6 Juni 1771 de Mr. Messelaar P. Rosendael aan het messelwerk dik 2% steen, van ondre met Grauwe Rijnse hardt- steen in Goede Bastert Tras, van bove met Roode Rijnse Hardtsteen in Goede Kalk, van het fronton (volgens de Teekening) met alle sijne Booge en pilasters, ook met alle sijne Schiftinge en orna- menteen Voor 190 het behoorlijke messelwerk tot de pilaasters van de Brugh, (met fondeering, plintstukke, grendelstukke, rollaage, alles van grauwe in Sterke Tras) ook de Keijje van de Brugh verlegt in Tras en verders de Straat vermaakt, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 137