DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 117 15 16 2 16 13— 0 Rest BIJLAGE 17. IV. BESTEKKEN, REEKENINGEN EN QUITANTIEN wegens het Yserhek. 2—12 1—4 12— 0 Jacob Berkman, Meester Beeldhouwer maakte 1771: de Ornamente om Middel Deur, waarvoor Hier op ontfange De oude Bel weg 8 pond a 4 st Brakel schilderde „Aan het Middel en Deuren, de Hekke aan de ..voor 111.17. Voor de Buyte Cantelabers twe stukken hoog tien duijm swaar 14 a 14 alsmede twe neutenog twe stukken Onderplint voor de Cantelabers swaar 14 a 16 hoog ses duijm. 2 Duijmstukken voor de hangsels der deuren alles te Leveren van goede Escausijnsche steen (met eenig bijwerk 22215 De Mr Schilder Jacob van front, Het fronte Spies Casyne Raame Weg, de Balie aan de Brug, enz van 16 tot 28 Sept, het Ronde Ligt in het fronton booven de met den Heer Architect de Swart geacor- deert 20.0.0. hetgeen op 19 December 1771 werd voldaan. Voor het hek c.a. berekende J. W. Marcus, Meester Slotemaker 759 en 16 st./het hek zelf was 1144 pond zwaar, kostte 18- 19 st, per 100 pond en bestond uit 2 vleugels aan de pilasters. Tenslotte werden door Hubert Sark Mestr gelgitr. gemaakt en gelevert 1214 Nov. 1771: 2 paar Coopere Deurkruke 2 Coopere Catrolle 1 metaale Clokkie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 138