T DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 118 BIJLAGE 18. BIJLAGE 19. VI. QLUTANTIEN 's Hage Den 26 febr. 1771. 525—,,— V. BESTEKKEN, REEKENINGEN EN QLUTANTIEN wegens het bestraaten van de Bassecour Dese in dank Voldaan P. DE SWART. van den Architect en Opsigter. Aen den Architect de Swart Volgens de ordre van Zijne Hoog heid voor de Teekeningen Calculatie en bestecken en voor de ge- heele Directie van de Nieuw geboude Maneche voor het Escadron Gardes du Corps van Zijne Hoogheid Den Heere Prince van Orange en Nassau Een Somma van hondert Ducaten. Verder werden gemaakt 2 „nieuwe deuren aan de vleugels", tezamen wegende 1214 pond en nog 2 „dito deuren”: 1198 pond. Voorts werd betaald aan den Mr Steenhouwer Antoni Wapperom voor de Pilasters van het Eyser hek aan de Groote Voorplaats van de Stallen 637.—. Bestraat werden: voor 2870.door L. Elfring en P. Rosendael 12 voet breede rabatten om de Stallen, het Bassecour daar vóór en een straatweg naar de Brugge ter Breete van 28 voete. Een en ander met eyselse straat klinkert op zijn kandt in het sant. Voor 1100: Voor het frondt van de Stallinge van hijdt, Tot soo ver als de zelve (straat) Sijne Hoog- nu lijdt twe voet van de Hegge van daan en met de straat van de seij Vluegels. (tweede gedeelte van het Bassecour en straat voor het Voorfront) aan Rosendael.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 139