Ijs f1E ~irW 1 L Xd sl. li/nwiituu oj dudi k iutMu JClooitt/i te ’1 Qxcwt^iJLCLge Tl d j!: a de Kloosterkerk en het Dominicanerklooster naar den vermoedelijken toestand in de jaren 1550—1560. Teekening van A. ter Meer Derval. Reconstructie van (lizteticu i<]3S A B C D E F G e I# I Kooali t&lV iCVLÉ I J C COlU tïUCUi C i Ui 1 Corwenti ftötjae/d: 'üJk onywcM. v&tïbo nzte l5b0-^0 (cty'iab/iue) dooi. Cl.t&i pW’ r da JdttèM clt Jttooifbi ftczd; hzZ Ta/iid 2!otatu to xuwii ftcJtcfozilMI de ^aitc t-i'. de ltade,HCa-ivas Joelt, J/aa^fovut t itTArzt CoI Ijltb ÏV cL/a. iCude r .1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 14