DE FREDERIKSKAZERNE TE ’S-GRAVENHAGE 119 Idem Voorfront 150.— (van 5 Julij 1770 tot 24 Dec. Incl.: 24 Weeken Idem Voorfront Barrière 60.-(betaald 21 Dec. 1771). en (aanteekening in de groote Reekening) BIJLAGE 20. Uit: Certificatien 6 dagen 1 gid 10 st. van Controlleur, Opziender, Meesters Timmer man en Metselaars, welke het Gebouw geëxamineert hebben. (No 25 b). Aan L. Gunkel van de Stallingen en Barrière van 144 dagen a 24 April 1770 betr. Timmerwerk van de Stallinge, geëxamineert door J. V. R o o ij e, Contrarollvan ’s Hage en G. Van der Linden, Opziender des Graaflijkheijds en Haar Ed. Mog. werken. Wij hebben voorts het Bestecq Articul voor Articul naar- gegaan, en met het Werk geconfronteert, en kunnen niet segge, (ten sij men op beuselingen agt geeft) dat er iets is gemenageerd, in t' werk dat volgens Bestecq behoorde gemaakt te werden Wij hebben voorts in deselve Stallen geen Cabinet Werk ge vonden (ook niet gesogt) dog dat het selve geen goed of Leverbaar Stalwerk zoude zijn, is ons nog minder gebleeken. En Certificeere dus ten slotte, dat wij over t' generaal genomen, t’ selve werk in goede ordere hebben bevonden, en souden aan t’ Caracter van Eerlijke, en onparthijdige Lieden manqueeren indien wij den maker niet desselfs toekomende Loff gaven. (De Teekeningen, Calculatien, etc. van den Bouw der Stallinge heeft den Hr. Secretaris Horst opgemaakt,, en is ten deesen niets betaalt) voor Opsigt over den Bouw en Manége 216.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 140