DE FREDERIKSKAZERNE TE S-GRAVENHAGE 120 daar aan Artikel 6. De Klampe op de deuren van Kloshout. Artikel 5. De deuren de Klampen niet in Order Artikel 7. De deuren van de Middel Kamers scheurig en dorre Kwasten. en 6 Dm 8 Dm. en Generael slegt. Artikel 3. De Haeklassen van de Raemen sijn niet aen het vaste Houdt Gewerkt en de Touwen niet aen de boven Raeme om de selven open en toe te schuijven. 20 April 1770 betr. timmerwerk door Johannis van Gogh en Jacobus Amiabel, Meesters Timmerlieden en Schrijn werkers: (niet Convorm Bevonden volgens Het Bestek). Artikel 9. De Kapbinte 1 voet korter als in het Bestek Gemelt Wort en op de vleugels Geen Legger onder de Sakplaet en de Lassen van de plaeten en Gordingen te Kort na den eijst van het Werk en de Gordingen het meest onder de Maet van dikten. Artikel 10. De Leggers van de platten van de Hoij-dak en Sak Kousijne de Slaepers van de Sak Kousijne 4 a 4 Dm in plaets van 4a" en de Leijsten van de Dakkousijnen 2 a 5 Dm in plaes van 2 a 20 April 1770 betr. het metselwerk, door Adriaan Roos C h r z. Meester Metselaar in ’s Gravenhage als ten dezen specialijk gelast: zijnde dus het gemelde Gebouw, voor zoo veel het metselwerk aangaat, volgens het Bestek in volkome ordre Gemaakt, en daar aan der halve voldaan. Artikel 8. De Geheele Laegh Binte seer Gemeen en slegt en Geen Leijsie daer aen geschaeft en op de Linker Vleugel daer de Kapspante op staen verscheijden niet van eenen Lengten maer Gekoppelt en de Generale Legger die op de Strijke Rust sonder Haeklassen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 141