■t DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 131 BIJLAGE 23. s-Gravenhage, den 23 Juli 1854. ’s-Gravenhage den 12 Augustus 1854. den Minister Aan der Genie. GENIE le Inspectie. ’S-GRAVENHAGE. Nr. 28. ONDERWERP: Opdracht tot het maken van teekeningen. GENIE le Inspectie. 'S-GRAVENHAGE. Nr. 14. ONDERWERP: Teekeningen. De Kapitein Eerstaanwezend-Ingenieur, DE LEEUW. De Kapitein, Eerstaanwezend-Ingenieur, DE LEEUW. den Inspecteur Aan van Oorlog. Ik heb de eer U.H.E.G. kennis te geven dat mij bij aanschrijving van Z.E. den Heer M. v. O. van 21 dezer Nr. 41 B, de last is verstrekt, tot het maken en aan het Ministerie van Oorlog zenden van plattegrondteekeningen van de voormalige Garde du Corps stallen, rijbaan, enz. alhier. Ter voldoening aan de bij aanschrijving van Uwe Excellentie van den 21 Juli 1.1. Nr. 41 B, verstrekte bevelen, heb ik de eer hiernevens aan Uwe Excellentie te zenden een blad met plattegrondteekeningen van de voormalige Garde du Corps stallen, rijbaan, enz. alhier.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 152