DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 133 BIJLAGE 25. met 2 vleugels ieder Wiesbaden, den 6en Augustus 1860. (Get.) WILLEM. De Minister van Oorlog, (Get.) DE CASEMBROOT. Accordeert met deszelfs origineel De Secretaris Generaal van het Ministerie van Oorlog, F. A. VAN RAPPARD. (Volgen de omschrijving der overgenomen kazernes en verdere bepalingen der overeenkomst). UITTREKSEL ALGEMEEN VERSLAG 1861. EERSTE HOOFDSTUK. ’s-Gravenhage. Nr. 5. De Frederikskazerne aan de Frederiksstraat, zijnde een ge metseld gebouw met pannen gedekt lang 57,55 el breed 12,27 el lang 38,32 el breed 12,20 el In dit gebouw zijn in de beganegronds verdieping 4 stallen voor 20 paarden ieder lang 27,55 el breed 5,70 el Art. 3. Zoodra de in gebruik overgenomen gebouwen, meubelen als anderzints, door Onzen Minister van Oorlog niet meer voor de militaire belangen noodig worden geoordeeld, worden zij aan de Gemeente besturen teruggegeven, in den staat waarin zij zich op dit tijdstip bevinden, zonder dat het Rijk noch de gemeente eenige vordering zal mogen doen wegens aangebragte verbeteringen of herstellingen, of wel wegens de verminderde waarde der gebouwen, meubelen als anderzints. Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering dezes, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Reken kamer tot informatie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 154