134 DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 4 haverbokken ieder lang 5,73 el 168 man 4,60 el 3,00 el Tezamen 160 paarden met 2 haverbokken. 2 kamers voor 40 tezamen 2 44 4 stallen voor 15 paarden 80 man 88 ieder lang 22,60 el breed 5,70 el 4 stallen voor 5 paarden ieder lang 11,40 el breed 5,70 el 4,55 el breed 3,00 el 2 kamers voor 44 ieder lang 27,50 el breed 5,70 el 10 kamers lang 4,50 el a 5,25 el breed 4,40 el 4 kamers lang 4,60 el breed 3,00 el 4 rustkamers ieder lang breed 2 bergplaatsen voor hooi lang 18,00 el breed Aldus bestaan in dit gebouw: 4 stallen ieder v. 20 paarden 80 paarden 4 15 60 4 5 20 Tezamen 2 bergplaatsen voor hooi. 16 kamers voor gehuwden of onderoffi cieren. 4 rustkamers. In dit gebouw zijn zeer ruime en goede zolders, en in of bij hetzelve: 2 gesloten privaten. 2 privaten voor manschappen. 10 pompen. Op de verdieping: 2 kamers voor 40 man ieder lang 25,90 el breed 5,70 el man

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 155