DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 135 's-Gravenhage, den 29 Maart 1861. De le Luitenant, Eerstaanwezend-Ingenieur, G. I. G. KLERCK. een pomp 1 privaat. Deze gebouwen zijn alle van steen met pannen gedekt. en 1 kleine smederij. 1 manege gebouw binnenwerks lang 31 el breed 16 el 7 paarden, de Frede- waarachter 1 ziekenstal voor 1 gebouw uitkomende aan riksstraat bevattende: 1 politiewacht lang 4,65 el breed 4,57 el 1 politiekamer 1 provoost 8 kamers voor gehuwden 1 kelder. Achter dit gebouw is Ter regterzijde van deze kazerne staat een gemetseld gebouw met pannen ge dekt bevattende: 1 groote smederij. 1 kleine smederij. 1 hoefstal. 1 apotheek. Ter linkerzijde van de kazernen 1 gebouw bevattende 1 keuken lang 8,60 el breed 5,50 el

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 156