straat Mo- NIEUWE STRAATNAMEN VASTGESTELD GEDURENDE 1934. naar den schilder Carel Fabritius, Binnenhavenstraat, naar de nabijgelegen Binnenhaven, 23 Juli. Alle volgende namen zijn op 19 Februari vast gesteld. Fabritiusstraat (L), 1620-1654. Janssoniusstraat, naar den dichter Dr. R. Benninck Jans- sonius, 1817-1873, die van 1850 tot zijn dood predikant hier ter stede was. Molenijserstraat, naar Jan Molenijser, die in de 17e eeuw in deze straat, tot voor kort een slop en Molenslop ge- heeten, woonde. Oude Boomgaardstraat, naar de „wierande of bosschel- ken dat gheheten is die oude boemgaert”, waaraan Kortenbosch aan de oostzijde grensde en dat dus in de onmiddellijke omgeving van deze straat was gelegen. Pieter van den Zandestraat, naar Pieter van den Zande, Kapelaan, aan wien de oude bezitting Kortenbosch, die nabij deze straat was gelegen, in 1397 door Hertog Albrecht van Beieren in erfleen werd uitgegeven. 3e Zeesluisdwarsweg, welke naam werd gegeven aan den 2e Zeesluisdwarsweg, terwijl een nieuw aangelegde straat dien laatsten naam verkreeg. Vervallen straatnaam. Molenslop, dat na zijn verbreeding tot een lenijserstraat is genoemd. 19 Februari.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 170