Advies inzake den Rave- Een „ideeën’-prijsvraag voor het nieuwe Raadhuis door C. Veth. Soc. Gids 500-502. OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFT-ARTIKELEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE IN 1934 VERSCHENEN VOOR ZOOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN. en gebouwen. De Haagsche Raadhuisprijsvraag door S. van steyn. Gemeenschap 486-487. Rapport van de Commissie van Stadhuisbouw. a. Plaatsbeschrijving Een historisch geval van verdieping-eigendom in den Haag (Kadastergebouw) door Mr. F. L. Kleyn. Jaarboek van de Vereen, van Directeuren van Hypotheekbanken. 20e jaargang. De markt op het Binnenhof (het boek van E. F. Koss- mann) door L. Brummel. Het Boek XXII, 127-131. Het Buitenhof en de Gevangenpoort te ’s-Gravenhage door F. Pelder. Tekst bij een schoolplaat; no. 14 van Nederland in Woord en Beeld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 171