GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 151 b. Geschiedenis Verslag Het tram-autobus-vraagstuk in verband met de stads uitbreiding door Ir. P. Bakker Schut. Wegen 10e jaarg. no. 5. De sociaal-democratie in de Residentie door C. A. M. Diepenhorst. Bloemlezing uit de Gemeentebelangen van Gheel Gildemeester door A. J. A. Vermeer. van het 11e bibliotheekcongres te 's-Graven- hage. Bibliotheekleven 33-38. Het Huis der Familie van Schuylenburgh, Lange Vijverberg 8 door Mr. D. Ozinga. Elsevier II 289-303. Gids voor nieuwe ingezetenen, repatrieerenden en ver lofgangers te ’s-Gravenhage. Dr. F. van Scheveningen, onze voornaamste zeebadplaats door Matty Vigelius. Buiten 309-310. Alles Paraat! Haagsche Roman door Marie C. van Zeggelen. Ter gedachtenis aan H.M. de Koningin-Moeder, 1858-1934. Herinneringsalbum. c. Personen. en gebeurtenissen. Het Boek van den Haag. 's-Gravenhage vroeger en nu, beschreven onder leiding van W. P. van Deventer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 172