152 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE H. P. Berlage door J. Slagter, Elsevier II, 211-212. Ravesteyn. Gemeensch. H. P. Berlage door C. Veth. Soc. Gids, 629-631. Hulzen. Morks, 498. Onze Prinses door H. Jhr. Mr. D. de Geer. H. P. Berlage door G. van Prins Hendrik der Nederlanden. Grepen uit het leven van den op 3 Juli 1934 te 's-Gravenhage overleden Prins- Gemaal. van Malsen, met inleiding van H. P. Berlage door S. van 569-571. Gedachteniswoord na het overlijden van H.M. de Koningin-Moeder uitgesproken in de Groote Kerk der Ned. Herv. Gemeente op 22 Mrt. 1934 door Dr. L. J. W. Posthumus Meyjes. H. P. Berlage, architekt van het nieuwe Gemeente- Museum te ’s-Gravenhage door Otto B. de Kat. Op de Hoogte, 246-247. La Haye Diplomatique et Mondain 12e année. Sous la rédaction du Baron W. Snouckaert van Schauburg. Hortense de Beauharnais, Koningin van Holland door H. M. Merckelbach. Op de Hoogte, 49-51. H. P. Berlage door Jan Wils. Delver VIII, 1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 173