Isaac Israels door J. Slagter. Elsevier Nov. T(hienen). Delver VIII, 17. Wouter Hutschenruyter 1859-1934 door H. F. Kern kamp. Nieuwe Gids II, 132-136. en de natuurwetenschappen door Isaac Israels door T. van Haagsche Uitgevers van de 17e en 18e eeuw door L. R. Kossmann I. De beide uitgevers Hendrik Hondius. Het Boek XXII, 275-288. Constantijn Huygens Dr. W. Ploeg. Envoyé Nils Grüs’ Testamente meddelt af Lektor Alfr. Glahn. Jaertrykk. av Historisk Tidskrift. 30 bind. Lili Green en haar gedichten door W. Kloos. Nieuwe Gids II, 663-671. Onuitgegeven brieven van A. L. G. Bosboom-Tous- saint, medeged. door T. Tazelaar. (Slot). St. des Tijds I, 44-60. Groen van Prinsterer in 1830 door J. B. Manger Jr. Gids III, 166-188. Over Louis Couperus, het boek van Henri van Booven door J. Hiegentlich. Nieuwe Gids I, 386-391. Piet van Ghert (de katholieke referendaris van het Ministerie van R.K. Eeredienst onder Koning Willem I en Hegel door L. J. Rogier. Studieën CXXII, 115-128. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 153

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 174