154 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE Isaac Israëls door Henriette Mooy. Elsevier II, 395. Isaac Israels door A. Plasschaert. Soc. Gids, 694-695. Willem Kloos. Zijn binnengedachten door Max Kijzer. W. Kloos door Max Kijzer. Nieuwe J. H. Schaper door W. H. Vliegen. Soc. Gids, 625-628. Willem Kloos, de mensch, de dichter, de kriticus door Dr. K. H. de Raaf. Willem Kloos 1859-1934 door Max Kijzer. Nieuwe Gids I, 504. Willem Kloos 1859-1934 door Urbain van de Voorde. Forum 486-492. Pater Laurentius door P. Gerlachus. Franciscaansch Leven 17e jg., Apr. Willem Kloos door Frans Erens. Nieuwe Gids I. 505-507. De biografie van Gids II, 448-457. Bij het werk van Willem Kromhout, architect door F. C. J. Dingemans. Op de Hoogte, 224-227. A. J. Lievegoed, chef van den Regeeringspersdienst door H. G. Cannegieter. Morks, 1-11. G. Moulijn, lithograaf en schilder door A. M. Ham- macher. Elsevier I, 361-363.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 175