156 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE Het portret van Titus (door Rembrandt) bij Kleykamp door W. J. de Gruyter. Elsevier, Nov. De schilder N. Bastert, tentoonstelling in Pulchri Studio door C. Veth. Soc. Gids, 269-270. e. Tentoonstellingen. Gedenkboek van de 's-Gravenhaagsche Boekhande- laarsvereeniging 1904-1934. Gedenkboek bij het 40-jarig jubileum van het Koningin Emma-fonds, uitgegeven door de zorg van B. Ritter- Smits.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 177