18 19 20 22 24 25 27 29 30 31 31 27 29 KRONIEK OVER 1934 158 15 Januari. 85ste verjaardag van Dr. Th. P. H. van Aalst, oud-Rector van het Gymnasium. 80ste verjaardag van N. A. Bouwman, ge wezen dirigent van de Kon. Militaire Kapel. 10-jarig bestaan van de Openb. Voorberei dende Montessori-School Mijtensstraat 183. Overdracht van het grafmonument voor Ds. Schuurman. Oprichting van de Vereeniging Nederland- Turkije. Herdenking van het 25-jarig bestaan van de Christ. Historische Unie in Twee Steden Palace. 40-jarig bestaan van de Nieuwe Kerk aan de Duinstraat te Scheveningen. Huldiging van Dr. M. van Blankensteyn, in Hotel ,,de Witte Brug”, naar aanleiding van zijn 25-jarig jubileum als medewerker aan de N.R.C. Overleden N. Mac Leod, Vice-Admiraal. Oprichting van een Nieuwe Schoolvereeni- ging nl. voor leerlingen van Tijmstra’s Scholen. Vertrek van den Japanschen Gezant H. Satto uit Den Haag. Benoeming van R. Zuyderhoff tot Voorzit ter van de Algemeene Rekenkamer. De Koeweide in het Westbroekpark zal gedurende de wintermaanden als proef in beheer gegeven worden aan de Stichting Haagsche Sport- en Speelterreinen. Herdenking van het le Lustrum van den Radioraad in de Vergaderzaal van het Dept, van Binnenl. Zaken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 179