KRONIEK OVER 1934 159 5 Ds. W. L. Welter, 8 9 10 11 12 13 14 15 Het Fascistisch Tooneel. van Ds. Is. Voor- 31 Januari. Stichting van 31 25-jarig Ambtsjubileum steegh, Herv. Predikant. 31 Overleden R. Dufour, Luitenant-Generaal. 1 Februari. Overleden L. C. Steffelaar, oud-Secr.-Pen- ningmeester van den A.N.W.B. Oprichting van het Collegium Musicum D. F. Scheurleer. 60-jarig jubileum van als Predikant van de Ned. Herv. Gemeente. 25-jarig jubileum van L. P. van der Heyden, als Secretaris van het Haagsch Comité voor Volksfeesten. Aanvang van de Exploitatie van een terrein aan de Daal- en Bergschelaan en de Sport- laan door de Nieuwe 's-Gravenhaagsche IJsvereeniging. In den zomer zal dit terrein gebruikt worden als speelweide. Overleden Mr. W. W. Osinga, Administra teur, hoofd van de afdeeling Domeinen van het Departement van Financiën. Ruiterfeesten, ter gelegenheid van het 120- jarig bestaan van het derde halfregiment huzaren. Benoeming van Mr. Dr. J. J. Boasson tot Secretaris der Gemeente. Receptie in Hotel „de Witte Brug” naar aan leiding van den 70sten verjaardag van Me vrouw M. Cohen Tervaert-Israels, vertegen woordigster van den Vrijheidsbond in de Prov. Staten van Zuid-Holland. Oprichting van de „Haagsche Gerzonclub” (Óntspannings- en Ontwikkelingsclub voor verkoopsters, kantoorbedienden, enz.).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 180