5 9 7 10 KRONIEK OVER 1934 161 1 Maart. 1 3 3 4 Ir. E. L. C. Schiff, 4 J. J. Rambonnet, Staats- 8 14 14 „de Generale Staf”. Mevrouw Marie van Genootschap „Oefening Kweekt Kennis”. Aankomst van den nieuwen Gezant van Uruguay, Afredo Castro. Overleden W. Th. de Booy, Gep. Vice Ad miraal. 80ste verjaardag van Mr. J. A. H. Baron van Zuylen van Nyevelt, een van de oprich ters van het Residentie-Orkest. Overleden L. W. van Hoek, Gep. Generaal- Majoor der Infanterie. Onthulling van het monument op het graf van N. J. W. M. Nuyen, oud-Secretaris van de Kon. Zangvereeniging Cecilia, op de R.K. Begraafplaats. 70ste verjaardag van Voorzitter van de K.N.A.C. Overleden Mr. A. M. M. Montijn, lid van het Advocatenkantoor van Stipriaan Luïs- cius en Montijn. Overleden G. A. van Haeften, Gep. Gene raal-Majoor, oud-Inspecteur der Kon. Mare chaussee. 80ste verjaardag van Jhr. Mr. R. O. van Holthe tot Echten, oud-Vice President van het Gerechtshof. 70ste verjaardag van raad. 120-jarig bestaan van 70ste verjaardag van Eysden-Vink, actrice. Overleden te Wimblington Cambridgehire Engeland Rev. H. Ratford B.A., die gedu rende 27 jaar Predikant is geweest van de Anglicaansche Kerk in de v. d. Boschstraat. 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 182