14 April. 15 17 18 23 24 24 24 24 29 29 30 30 1 Mei de van KRONIEK OVER 1934 163 het Christelijk Gym- 25-jarig bestaan van nasium. Onthulling van den Gedenksteen voor Mgr. Dr. W. H. Nolens, in het huis van de Zusters van Liduina, Prinsegracht 36. Overleden L. Meyers, Administrateur, Chef van de Afdeeling Invoerrechten en Accijn zen van het Departement van Financiën. Benoeming van Burgemeester Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal tot Commissaris der Koningin te Utrecht. Overleden M. G. de Bloeme, oud-Directeur van den Postchèque en Girodienst. Kranslegging op het Plein ter herdenking van den geboortedag van Prins Willem I. 70ste verjaardag van Jhr. G. A. A. Alting von Geusau, oud-Minister van Oorlog. Afscheid van Mr. Harte van Tecklenburg, als Vice-President van den Raad van State. Overleden Mr. L. A. M. Sassen, Vice-Pre sident van het Haagsche Gerechtshof. 40-jarig bestaan van de Residentiebode en inwijding van het nieuwe Gebouw aan de Riviervischmarkt. Overleden Ds. W. H. Gispen, nestor van van de Gereformeerde predikanten te Sche- veningen. Herdenking van het 30-jarig bestaan van het Warenhuis (Grand Bazar de la Paix). Afscheid van H. A. Seyffardt, Luitenant- Generaal als Chef van den Generalen Staf. Opening van het nieuwe kantoor van „Pullman Club” aan de Laan Copes Cattenburch 6.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 184