10 12 de Vereeniging Het 12 13 13, 14 15 1 Mei. 1 van ,,Ka- en andere katho- een openbare hulde 50-jarig bestaan van de Firma de Bas Co. Afscheid van F. M. L. Baron Van Geen, als Particulier-Secretaris van H.M. de Koningin en benoeming van C. S. Sixma Baron van Heemstra, gewezen Particulier-Secretaris van H.M. de Koningin-Moeder, tot Parti culier-Secretaris van H.M. de Koningin. Overleden W. F. Pfeiffer, oud-Referenda- ris en oud-Chef der Griffie van de Eerste Kamer. 70ste verjaardag van Jan Logher, meester in de giet-, smeed-, drijf- en graveerkunst. 70ste verjaardag van A. C, Sommer, kunst schilder. Huldiging van Willem Kloos, letterkundige, ter gelegenheid van zijn 75sten verjaardag. 75ste verjaardag van Dr. C. J. Vinkesteijn, oud-Inspecteur der Gymnasia. 70ste verjaardag van Mr. J. Schokking, Lid van den Raad van State. Oprichting van de „Stichting Indische Hoo- gere Burgerschool”. 40-jarig bestaan van Dames Leesmuseum. Bezoek van den Aartsbisschop Van York aan Den Haag. Groote demonstratie op Houtrust tholiek ’s-Gravenhage” lieke vereenigingen, als aan de Eucharistie. Internationale edelsteen- en edelmetaalcon- ferentie in het Grand Hotel te Scheveningen. Opening van het Hotel, Café en Restaurant Dorrius en Dijjers, op het Buitenhof. KRONIEK OVER 1934 164 2 3 6 6 7 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 185