16 19 22-23 26 27 27 18 18-21 KRONIEK OVER 1934 165 16 Mei. 16 16 18 19 19 Augustnius Lakerveld, oud-Refe- i de Eerste Kamer, die van die Haghe heeft Proefneming met de nieuwe verlichting met kwikdamplampen op het Buitenhof. Inrichting van een eigen Clubgebouw voor het Oost Joods Verbond, Piet Heinstraat 16. 40-jarig bestaan van het Dagblad ,,De Nederlander”. 45-jarig jubileum van J. Lazonder, Directeur van den Postcheque- en Girodienst. Opening der tentoonstelling van de Stad- huisontwerpen in het Gemeente-Archief. Stille rondgang van vrouwen voor den vrede. Internationaal Tandheelkundig Congres te Scheveningen. In beslagneming van speeltafels in het Hotel ,,De Galeries”. De oudste inwoonster van Den Haag Me vrouw A. B. Wisdom-Schmidt, in den ouder dom van 102 jaren overleden. Overleden J. A. van F rendaris ter griffie van jarenlang de Kroniek bewerkt. 19e Jaarcongres van The European Ortho dontie Society te Scheveningen. Opening van het Vredeshuis, Laan van Meerdervoort 19. Na een vergadering van de N.S.B. in het Gebouw voor K. en W. doen zich zoowel in het gebouw als op straat relletjes voor. Afscheid van Mgr. J. H. Berends als pastoor der Oud-Katholieke Gemeente van den H.H. Jacobus en Augustnius na 33-jarige be diening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 186