5 3 Juni KRONIEK OVER 1934 166 28 Mei. 30 30 3 4 4 8 10 10 12 30 Houten, oud-Direc- voor Hypo- Het bijpost- en telegraafkantoor aan het Prins Hendrikplein is van No. 2 verplaatst naar de Oranje-Societeit. Burgemeester Bosch Ridder van Rosenthal neemt op het Malieveld plechtig afscheid van het geheele politie-corps. Intrede van Ds. B. Hennephof als Predikant bij de Oud-Geref. Gemeente van Scheve- ningen. Overleden Dr. G. J. E. Ruysch. De nieuw-benoemde pastoor der Oud-Katho- lieke Gemeente van den H.H. Jacobus en Augustinus, Abr. B. Heyligers aanvaardt zijn bediening. Overleden te Wassenaar Th. Jeltes, oud- Referendaris bij het Departement van Ko loniën. 25-jarig bestaan van de Coöperatieve Boe renleenbank te Loosduinen. Installatie van Mr. C. W. Schlingemann, als Vice-President bij den Hoogen Raad. Aankomst van J. M. Doussinaque Y Teixi- dor, den nieuwen Spaanschen Gezant bij het Nederlandsche Hof. Bezoek van Prins Nikolaas van Griekenland aan onze stad. Bevestiging en intrede van Ds. H. J. Groe- newegen als hulpprediker bij de Ned. Herv. Kerk te Loosduinen. Overleden Mr. D. van teur van de N.V. Maatschappij thecair Crediet in Nederland. Overleden L. C. van Kuyk, Generaal- Majoor.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 187