13 Juni. KRONIEK OVER 1934 167 14-22 18 21 21 22 23 24 24 25 22 23 van de De nieuwe Gezant van Mexico de Heer Leopold Ortis heeft zijn opwachting gemaakt bij den Minister van Buitenlandsche Zaken. Vestiging van een Zomerkamp van Jonge Liberalen op het landgoed Ockenburgh te Loosduinen. 80ste verjaardag van G. P. A. G. H. Römer, Generaal-Majoor. 50-jarig jubileum van Philip Elias, als hoofd van de firma Philip Elias aan de Scheep- makerstraat 22, door hem opgericht. Overleden Mr. C. Schuit, Directeur Westlandsche Hypotheekbank. Bezoek van de Belgische Missie aan de Re sidentie voor de plechtige aankondiging van de troonsbestijging van Koning Leopold III. 65ste verjaardag van Minister Colijn. Herdenking van het feit dat 70 jaar geleden de eerste tramlijn hier ter stede en tevens de eerste tramlijn hier te lande van de Plaats naar het Badhuis werd geopend. Bij wijze van proef hebben enkele wagens van de H.T.M. een toestel dat door middel van een geluidsfilm de haltes afroept. 200-jarig bestaan van het Wees- en Oude- liedenhuis der Evangelisch-Luthersche Ge meente. Zomerfeest gehouden door het Instituut voor Arbeidersontwikkeling op Meer en Bosch. Ingebruikneming van de voormalige Bethle- hemskerk aan de Breedstraat door de Gere formeerde Gemeente.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 188