25 Juni. 26 26 27 28 28 28 28 29 29 29 1 Juli. Opening van een „blokkenhuis” in de Ter- nootstraat 53 door den Algemeenen Haag- schen Invalidenbond. Opening van het nieuwe gebouw der be- drijfsvereeniging voor ziekengeldverzeke- ring „De Centrale Onderlinge”, aan de Van Alkemadelaan 622. Eerste Mohammedaansche begrafenis in ’s-Gravenhage. Overleden H. J. Lubberman, Arts, Inspecteur van het Staatstoezicht op Krankzinnigen. Opening van de Christelijke Ambachtsschool aan het Veluweplein. Vestiging van het Nederlandsch Clearing- Instituut in de J. P. Coenstraat 45. Opening van het R.K. Scholencomplex, aan den Zwarteweg, Hekkelaan en Z.O. Bin nensingel. Prins Hendrik in het Gebouw van het Roode Kruis onwel geworden. Overdracht van een gedeelte van het Ge denkraam NederlandCurasao in het Ge bouw van het Departement van Koloniën. Afscheid van Q. Rovers, Chef van de Afdee- ling Burgerlijke Stand der Gemeente-Secre- tarie, die den Gemeentedienst met pensioen verlaat. Afscheid van J. A. H. de Voort, Chef van de Afdeeling Algemeene Zaken der Ge- meente-Secretarie, die den Gemeentedienst met pensioen verlaat. 25-jarig jubileum van Prof. Dr. W. Martin, als Directeur van het Mauritshuis. KRONIEK OVER 1934 168

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 189