1 Juli. 2 9 10 19 11 13 Overleden W. C. Capel, letterkundige, oud- Referendaris bij het voormalig Departement van Landbouw. Installatie van Mr. S. J. R. de Monchy als Burgemeester van Den Haag. Overleden Z.K.H. de Prins der Nederlan den, Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, Hertog van Mecklenburg. Overleden Ds. J. P. Berthault, Predikant bij de Waalsche Gemeente. Oprichting van het Haagsch Comité tot her denking van den Guldensporenslag. 50-jarig jubileum van P. Breugom als bad man te Scheveningen. 40-jarig jubileum van Dr. P. J. H. Berends, arts. 75ste verjaardag van Mr. W. L. Baron de Vos van Steenwijk, President van de Eerste Kamer. Begrafenis van Z.K.H. den Prins der Neder landen. Overleden Jan Stuyt, architect. 25-jarig bestaan van de rubberfabriek ,,Vre- destein”. 50-jarig jubileum van H. Berkemeijer, als lid van het Zangkoor Ad Majorem Dei Glo- riam in de St. Theresiakerk aan het West- einde. Overleden Mr. J. F. van der Lek de Clercq, oud-Raadsheer in het Gerechtshof te ’s-Gra- venhage. Overleden J. H. H. Ross, Consul van Mexico en oprichter en onder-Voorzitter-Secretaris KRONIEK OVER 1934 169 3 3 4 10 11 15 15 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 190