25 Juli. KRONIEK OVER 1934 170 25 26 27 27 27 28 28 30 1 Aug. 5 van de Nederlandsch-Mexicaansche Kamer van Koophandel. 50-jarig jubileum van Dr. J. C. van der Slooten als dierenarts. Overleden Jhr. Mr. Henri Smissaert, Hoofd- Directeur en Directeur der Eerste Neder- landsche Verzekering Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit N.V. en der Ver zekeringsbank ,,De Nieuwe Eerste Neder- landsche”. 70ste verjaardag van A. Simons Mz., mede- Directeur van de papierfabriek Esveha, lid van den Kerkeraad der Nederl. Israëlietische Gemeente. Opening van een bijkantoor P.T.T. in de Appelstraat hoek Amandelstraat. 80ste verjaardag van Mr. H. Zillesen, oud- Griffier van de Eerste Kamer der Staten- Generaal. Overleden G. C. Baron van Asbeck, oud- President der Algem. Rekenkamer. Rouwdienst in de R.K. Kerk aan den Bosch- kant, gewijd aan de nagedachtenis van den Oostenrijkschen Bondskanselier Dollfus. Opening van een Automatiek in het perceel van Maison Bakker in de Fahrenheit- straat 536. Bezoek van den Japanschen Prins en Prinses Kaya aan de Residentie. Oprichting van de Stichting Spiritistisch Museum. Rouwdienst in de Duitsche Kerk naar aanlei ding van het overlijden van Rijkspresident Von Hindenburg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 191