KRONIEK OVER 1934 171 9 Aug. 9 16 18 20 22 22 24 25 25 15 15 12 15 van Gen.-Majoor H. P. J. M. Overleden Mr. A. Tak, Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad. Overleden Dr. G. Aalbersberg, Chirurg- Gynaecoloog. Overleden Dr. H. P. Berlage, bouwmeester. Aanbieding van eenige portretten van be roemde internationaal-rechtsgeleerden aan de Academie voor Intern. Recht. 75e verjaardag van Wouter Hutschenruyter. 40-jarig priesterfeest van Pastoor F. A. M. Lucassen. Overlijden Bakker. 20-Jarig bestaan van de bereden Politie- brigade. De Sch. 177 door den storm op de Noorder- pier van de Haven geworpen. Graaf J. H. F. Du Monceau, opperceremo- niemeester en Grootmeester van het Huis van H.M. de Koningin wordt 75 jaren. Overlijden van Dr. E. J. Th. a Th. van der Hoop, Administrateur ter Prov. Griffie en Secretaris van het Kon. Nederl. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde. Overleden Th. H. L. Leclercq, Gep. Gene raal-Majoor. Opening van het nieuwe Vereenigingsge- bouw van de Haagsche Afdeeling van de Arbeiders-Jeugd-Centrale in de Jan de Baenstraat 69. Dr. M. M. den Hertog herdenkt dat hij 25 jaren predikant bij de Ned. Herv. Gem. hier ter stede is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 192