172 25 Aug. 26 28 1 Sept. 1 1 3 3 3 4 4 6 8 de Schooltuintjes aan Overleden T. Plantenga, oud-notaris te Scheveningen. 50-jarig jubileum van P. H. Boshuyer. con troleur bij de administratie van den Gemeen telijken Telefoondienst. Congres van de I. A. T. A. (Intern. Air Traffic Association) in de Ridderzaal. Aan J. J. Riem Vis, Directeur van den Ge meentelijken Accountantsdienst wordt na mens het College van B. en W. een gouden medaille uitgereikt ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum. 85ste verjaardag van Ds. W. L. Welter, oud-Hofprediker en Emeritus Predikant. Afscheid van C. Cardinaal. als Referenda ris van de Provinciale Griffie van Zuid- Holland. Marinedag gehouden in de Kurzaal te Sche veningen. Op den top van het Duin achter de hoogte van St. Hubert is een verrekijker geplaatst, waarvan eigenaar is W. C. J. J. de Meij. 25-Jarig bestaan van het Nederlandsch Lyceum. Vestiging van een Kleuterschool in het per ceel Adelheidstraat 5. Overleden Ir. W. Huygens, oud-Directeur der Siemens Schuckertwerke. 90-jarig bestaan van de Groote Synagoge in de Wagenstraat. 15-jarig bestaan van de Mient. KRONIEK OVER 1934

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 193