8 Sept. 8, 6 11 13 13 14 13 14 15 15 16 16 Overleden Dr. J. R. B. de Roos, Adjunct- Directeur van het Centraal Bureau en Secre taris van de Centrale Commissie voor de Sta tistiek. Tweedaagsch feest in de zalen van Hotel ,,de Wittebrug” te Scheveningen ten bate van „Toevlucht voor onverzorgde Zuigelingen”. 25-jarig bestaan van het Ned. Herv. Rust huis te Loosduinen. Groote brand in de Rubberfabriek Vrede- stein aan den Haagweg te Loosduinen. 85ste verjaardag van Mr. B. C. J. Loder, oud-President van het Permanente Hof van Internationale Justitie. Inwijding van het Cabaret van „De Toover- bal” van Eduard Veterman in een der boven zalen van Van Vught aan het Bezuidenhout. 50-jarig bestaan der H.B.S. in de Raam straat. 40-jarig bestaan van de Chr. Oranjever- eeniging „Bijbel Oranje en Nederland”. Demonstraties van den Heer Mees met zijn Autogyro boven de Maliebaan en Scheve ningen. Huldiging van Mr. P. W. A. Cort van der Linden door den Bond van Jonge Liberalen bij gelegenheid van de herdenking van den aanvang der mobilisatie in 1914 voor het feit dat het voor een zeer groot deel aan hem is te danken dat Nederland buiten den wereld oorlog is gebleven. Verplaatsing van het postagentschap in de Borneostraat 2 naar Frederikstraat 115. Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Minis- KRONIEK OVER 1934 173

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 194