17 Sept. 17 20 21 21 22 Oud- 25 25 26 KRONIEK OVER 1934 174 den Haagschen Voet- 29 ter van Sociale Zaken, herdenkt den dag dat hij 40 jaar geleden in de Ned. Herv. Kerk in het predikambt bevestigd werd. Ontvangst door het Bestuur van de Bouw kundige Vereeniging „Onderneming en Vrij heid” in het nieuwe gebouw in de Van de Spiegelstraat 9. Oprichting door crisislijders van het Nieuwe Haagsche Lyceum, Groothertoginnelaan 4. Allen werken zonder salaris. Overleden Jhr. Ir. A. Holmberg de Beckfelt, oud-Directeur van de Maatschappij tot Ex ploitatie van Waterleidingen in Nederland. Opening van de Luto Luchtvaarttentoon- stelling) op het Malieveld. Receptie in Hotel Paulez gehouden door Edo Bergsma, naar aanleiding van zijn 50-jarig Voorzitterschap van den A.N.W.B. Onthulling van twee bronzen plaquettes met de beeldenaars van oud-Minister Talma en oud-Minister Verschuur in het nieuwe gebouw van den Octrooiraad. Oprichting van de Vereeniging van leerlingen van Ambachtsscholen. 80ste verjaardag van Gustav Keiser, oudsten bewoner van de Passage en oudsten post- zegelhandelaar van Nederland. Aanbieding door jeugdige werkloozen van een door hen zelf vervaardigde tuinbank aan H.M. de Koningin voor den tuin van het Huis ten Bosch. 40-jarig bestaan van balbond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 195