KRONIEK OVER 1934 175 1 October. 125-jarig bestaan 1 2 2 3 6 8 11 12 13 1 7 8 van de drukkerij van de Gebroeders N. H. en P. F. Giunta d’Albani in de Nieuwe Molstraat. Overleden L. J. A. Kemper, Directeur van het Restaurant Royal. Mr. P. Rink, oud-Minister van Binnenland- sche Zaken, herdenkt den dag dat hij 60 jaar geleden gepromoveerd is. Overleden H. E. Boekholt, oprichter van het Scala Theater. Aankoop van het Gebouw van het antieke Museum-Scheurleer voor 100.000 door het Pensioenfonds der Staatsmijnen. Het is verhuurd aan de Staatsmijnen, die aldaar hun verkoopkantoor zullen vestigen. Zanguitvoering door de leerlingen van de Louise Henriëtteschool op de trappen van het gebouw van den Hoogen Raad ten bate van het Crisis Comité. 75ste verjaardag van Dr. A. N. van Praag. Overleden Isaac Israëls, kunstschilder. Opening van het nieuwe gebouw van de Academie van Beeldende Kunsten aan de Prinsessegracht. Oprichting van een gemengde zangvereeni- ging, die voorloopig den naam zal dragen van „Haagsch Gemengd Koor”. Opening van het Capitol Theater aan de Loosduinschekade. Overleden Jhr. Mr. T. R. J. E. Stoop, Secre taris van het Kabinet der Koningin. Opening door Prinses Juliana van het Pad- vindershuis in de Alexanderstraat no. 20.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 196