18 19 19 23 24 Dr. J. C. A. 24 Hélène Swarth, let- 25 30 30 31 1 19 20 het 130-jarig bestaan van na hun 15 October. 70ste verjaardag van Mevr. H. van Biema— Hymans. Rouwdienst in de Russische Kerk voor Koning Alexander van Zuid-Slavië. Herdenking van he 50-jarig bestaan van het Kon. Ned. Landbouw Comité in de verga derzaal der Eerste Kamer. 50-jarig bestaan van de Vereeniging voor Kadaster en Landmeetkunde. Overleden Mr. Gerard Keller, letterkundige. 100-jarig bestaan van de Nutsspaarbank te Scheveningen. Opening van het nieuwe pand van het Haagsch Brokkenhuis in de Waldorp- straat 40. Huldiging der Uiverbemanning vlucht naar Melbourne. 25-jarig ambtsjubileum van Fetter, Predikant bij de Remonstrantsche Gemeente alhier. 75ste verjaardag van terkundige. Herdenking van de oudste Nutsschool. Overleden Dr. C. Ferguson, Predikant van de Ned. Herv. Gemeente. Afscheid van Dr. H. A. Stheeman, als Di recteur van het Juliana Kinderziekenhuis. 1 November. Heropening van de Princesse Schouwburg na een belangrijke verbouwing. Mej. M. L. van Dusseldorp aanvaardt haar betrekking als Directrice-Geneeskundige van het Juliana Kinderziekenhuis. KRONIEK OVER 1934 176

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 197